56
   Wednesday
   86 / 59
   Thursday
   83 / 58
   Friday
   76 / 53